luminotherapie-reveil

Algemeen

De lichttherapie is een behandeling die bestaat uit de blootstelling van de ogen aan het lichtintensiteit en specifieke lichtspectrum op een dagelijkse basis en voor een bepaalde periode. Dit licht wordt uitgezonden door een lamp van lichttherapie die verschillende vormen kan aannemen (paneel, kolom, glazen, enz..). Het gunstige effect van het licht is gerelateerd aan de fysiologische werking van de interne biologische klok en aan haar invloed op de secretie van het  slaap hormoon,  melatonine.

Fysiologische effecten van het licht:

  • Het licht remt de secretie van de melatonine (slaap hormoon) en, in geval van een vroege blootstelling, vergemakkelijkt het ontwaken, geeft energie en biedt meer waakzaamheid gedurende de dag.
  • Het licht, door zijn invloed op de biologische klok, biedt  ook een oplossing voor slaapproblemen door fasevervroeging (neiging om vroegtijdige slaap en te vroeg wakker worden) en late fase (neiging om te laat te gaan slapen  en te laat wakker worden). Een vroege blootstelling zal leiden tot het bevorderen van de slaapfase, terwijl een late blootstelling zal de slaapfase vertragen.

Licht : specificaties

Het licht dat door een  lamp verspreid wordt moet een specifiek sterkte en spectrum hebben.

  • De sterkte van een lamp wordt uitgedrukt in lux die de maateenheid is van de lichtkracht waargenomen door het oog. De lux is een eenheid van licht die ontvangen is en is niet absoluut. De sterkte van een lamp is dus afhankelijk van de afstand van het oog ten opzichte van de lichtbron. Deze sterkte moet uitgedrukt worden op een bepaalde afstand die in het algemeen schommelt van 30 tot 50 cm, afhankelijk van de fabrikant. De sterkte die evenredig afneemt met het kwadraat van de afstand, is het belangrijk om de aanbevolen afstand door de fabrikant  te eerbiedigen om de doeltreffendheid niet te verliezen.
  • Het spectrum van het uitgestraalde licht van een lamp is een andere zeer belangrijke parameter. De fotoreceptoren van het oog zijn bijzonder gevoelig voor blauw licht (met een piek bij 468nm), het is dan aangeraden om een lamp die licht verspreidt met voldoende sterkte in blauw te kiezen. De lampen met wit licht zenden een licht uit waarvan het spectrum redelijk goed verdeeld is, van 450nm tot 700nm. Wanneer de sterkte van de blauw beperkt is, is het aangeraden om voor een lamp te kiezen die 10.000 lux levert op een redelijke afstand (30-50 cm). Als de sterkte lager is, zal de verwerkingstijd moeten verhoogd worden om dezelfde resultaten te bereiken.
    Seizoensgebonden depressie